2012 FLORIDA WINTER TOUR ROUND #2 – HOMESTEAD-MIAMI SPEEDWAY, FL, USA